SECURE SUOMESSA: UUTISET & PARHAAT KÄYTÄNTEET

sirkkala

SECURE lyhyesti

SECURE-hanke turvaa seitsemän alueen energiansaantia energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä. Hankealueet ovat harvaanasuttuja seutuja Suomessa, Ruotsissa, Irlannissa, Kanadassa ja Fär-saarilla. Hanketta rahoittaa Pohjoinen Periferia ja Arktis 2014–2020 -ohjelma. Karelia-ammattikorkeakoululla on hankkeessa asiantuntijan rooli. Karelia-amk:n johdolla kerätään mm. parhaita uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä käytänteitä niiden hyödyntämiseksi myös muilla alueilla.
Lue lisää esitteestä

Tiivistys hankkeen tuloksista VASU-verkkolehdessä (3/2019).
Irlannissa marraskuussa 2018 pidetyn kokouksen raportti.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-ammattikorkeakoulu
helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi, +358 50 430 2418

Projektiasiantuntija Kaija Saramäki, Karelia-ammattikorkeakoulu
kaija.saramaki@karelia.fi, +358 50 441 2853

Energiatehokkuutta Pohjolaan -uutismeili

uutismeili_www-kuva

UUTISMEILI 6: huhtikuu 2019

UUTISMEILI 5: syyskuu 2018
UUTISMEILI 4: toukokuu 2018
UUTISMEILI 3: lokakuu 2017

UUTISMEILI 2: kesäkuu 2017
UUTISMEILI 1: helmikuu 2017

Julkaisut

Environmental Impact Assessment of the Water Service for Innotek Ltd

Vedensäästöpalvelun ympäristövaikutusten arviointi Innotek Oy_tiivistelmä

Community Renewable Energy Project Phases and Support needs in the European Northern Periphery – A Case Study Research from Finland compared to Scotland and Sweden_summary

Uusiutuvan energian hankkeiden vaiheet ja tukitarpeet Euroopan pohjoisen periferian yhteisöissä – Tapaustutkimus Suomesta verrattuna yhteisöihin Skotlannissa ja Ruotsissa_tiivistelmä

Tapahtumat

kestava_tulevaisuus_www

KESTÄVÄ TULEVAISUUS -webinaarit syksyllä 2018

Kohti öljyvapaata Pohjois-Karjalaa
– Tiekartasta askeleet jokaiselle
to 13.9.2018 klo 9:00–9:45
Anniina Kontiokorpi, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto

Kestävän kehityksen monet kasvot
– yrittäjyyskoulutusta kehitysyhteistyönä
to 27.9.2018 klo 9:00–9:45
Ville Wacklin, Kirkon Ulkomaanapu

Kestävän kehityksen kasvatus – case ENO-verkkokoulu
to 4.10.2018 klo 9:00–9:45
Mika Vanhanen, ENO-verkkokoulu

Energiansäästö arjessa: Tiedä vastuusi – käytä sähkösi viisaammin
to 11.10.2018 klo 9:00–9:45
Veli-Matti Laakkonen, Pohjois-Karjalan Sähkö

Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan tästä linkistä ennen webinaarien alkua!
Webinaarien tallenteet löydät täältä!


Seminaari: SUSTAINABLE BUSINESS – Kestävä liiketoiminta on jo täällä!
22.3.2017 klo 9.30–15.30 Joensuussa ja Kuopiossa
Lue lisää seminaarista

Hankealueiden parhaita käytänteitä

SECURE-hankkeessa pyritään kartoittamaan parhaita käytänteitä, joiden avulla voidaan lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energia käyttöä. Tässä esimerkkejä hankealueilta:

Suomi: HINKU-foorumin avulla hillitään ilmastonmuutosta

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. HINKU-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. HINKU-foorumi tarjoaa jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia, tiedonvaihtoa, tukea erillishankkeiden valmisteluun, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja, viestintäyhteistyötä sekä näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille. Uudet kunnat sekä energia- ja ilmastoalalla toimivat yritykset ovat tervetulleita mukaan HINKU-foorumiin. Kuntien mukaantulo edellyttää ns. HINKU-kriteerien täyttymistä.
Lue lisää

Kanada, Nova Scotia: Aurinkoenergialaitteiden rahoitusohjelma

Solar City -ohjelmassa kunnat tarjoavat kiinteistöjen omistajille mahdollisuuden rahoittaa aurinkoenergiaa tuottavien laitteiden hankinta sitomalla velka kiinteistöön. Ohjelmaa pilotoitiin vuosina 2013–2015, jolloin asuintalojen omistajat saivat asentaa 1–2 aurinkokeräintä oman käyttövetensä lämmittämiseksi. Pilottiohjelmassa aurinkoenergialla korvattiin 50 000 litraa öljyä, 750 000 kWh energiaa ja 700 tonnia kasvihuonekaasuja. Ohjelma oli menestys ja sitä laajennettiin koskemaan kaikkia voittoa tavoittelemattomia kiinteistöjen omistajia ja mukaan otettiin aurinkokeräimien lisäksi aurinkokennot ja kuumailmakeräimet. Velka aurinkoenergian hyödyntämistä varten asennetuista laitteista maksetaan takaisin 10 vuoden kuluessa ja parhaimmillaan vuosittainen velanlyhennys voi jäädä pienemmäksi kuin laitteiden tuoma kustannussäästö.
Lue lisää (englanniksi)

Irlanti, Donegalin kreivikunta: Biopuhdistus pajuviljelmien avulla

Haja-asutusalueilla jätevesiä puhdistetaan usein pienillä kiinteistökohtaisilla puhdistamoilla. Niiden sijaan jätevesien puhdistukseen tulisi kehittää kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja kestäviä ratkaisuja. Donegalin kreivikunta Irlannissa on testannut biopuhdistusta, jossa eläviä organismeja hyödynnetään pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Testauksessa laajalle alueelle on istutettu nopeasti kasvavia pajuja, joita on käytetty hyödyksi tehottomien jätevedenpuhdistamoiden, teollisuuden jätevesien ja kaatopaikkojen suotoveden puhdistuksessa. Kuivattua pajuhaketta voidaan edelleen hyödyntää hiilineutraalina uusiutuvan energian lähteenä biomassavoimalaitosten polttoaineena.
Lue lisää (englanniksi)

Kanada, Nova Scotia: Paikallinen energiatehokkuuspalvelu toimivin malli

Kanadassa valtion energiansäästötoimia tehokkaammin on toiminut malli, jossa energiansäästöpalveluja tarjoaa voittoa tavoittelematon organisaatio, Efficiency Nova Scotia. Mallin avulla paikallisten ajattelutapa on muuttunut energiatehokkuutta suosivaksi: Organisaation tarjoamiin ohjelmiin on ottanut osaa 200 paikallista yhteistyökumppania, ja esimerkiksi viime vuonna alue säästi ohjelman toimenpiteiden avulla 150 miljoonaa Kanadan dollaria ja esti 700 000 kasvihuonekaasutonnin pääsyn ilmakehään. Toiminta rahoitetaan paikallisen sähköyhtiön kanssa tehdyn yhteistyön tuotoilla. Myös Nova Scotian maakunta tukee osaa organisaation toiminnasta. Mallin avulla alueelle on syntynyt yli 1000 uutta energiatehokkuustoimiin liittyvää työpaikkaa.
Lue lisää (englanniksi)

Kanada, Nova Scotia: Energia-asiantuntija paikan päällä organisaatiossa tuo säästöjä

Yksi kanadalaisen Efficiency Nova Scotia -organisaation energiansäästötoimenpiteistä on ylläpitää ohjelmaa, jonka kautta julkiset organisaatiot – esimerkiksi yliopistot, koulut ja kunnat – voivat saada kokopäiväisen työntekijän tutkimaan organisaation mahdollisuuksia lisätä energiatehokkuutta. Asiantuntija laatii mm. suunnitelmat energiankulutuksen vähentämiseksi, auttaa kehittämään energianhallintaa, avustaa rahoituksen löytämisessä energiansäästötoimenpiteitä varten sekä mittaa saavutettuja tuloksia. Energiatehokkuuden lisääminen säästää ympäristöä, luo miellyttävämmän työympäristön sekä tuo organisaatiolle säästöjä ja kilpailukykyä. Esimerkiksi Kanadan Cape Bretonissa on pystytty vähentämään energiankulutusta 15 % paikan päällä työskennelleen asiantuntijan avulla.
Lue lisää (englanniksi)

Yhteisöjen energiatehokkuus paremmaksi Irlannissa

Leitrimin kreivikunnassa Irlannissa alueelliset hallintoviranomaiset hakivat hankerahoitusta Sustainable Energy Authority of Irelandilta. Hankkeessa keskityttiin yhteisön energiatehokkuuden parantamiseen mm. kotitalouksien energiajärjestelmien uudistamiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen sekä julkisten rakennusten eristysten, lämmityksen ja valaistuksen uudistamiseen. Kotitalouksien energiatoimia olivat esimerkiksi eristyksen lisääminen seiniin ja yläpohjaan, öljykattilan vaihtaminen ja uusien energiatehokkaiden
ovien asentaminen. Lue lisää (englanniksi).

Älykäs lämmityksen säätöjärjestelmä HeatBoss

Derryssä Pohjois-Irlannissa on otettu käyttöön HeatBoss-järjestelmä. Järjestelmään kuuluu sekä laitteita sekä ohjelmistoja. Järjestelmä säätää lämmitystä siten, että lämmitys toimii vain silloin kun sitä tarvitaan. Laitteistoon kuuluu esimerkiksi liiketunnistimia, lämpötila-antureita ja etäohjattavia venttiilejä. Eri tiloja ohjataan eri parametreillä riippuen lämmöntarpeesta. HeatBoss-järjestelmän käytöstä odotetaan vuosittain 30% laskua energiankulutuksessa. Lue lisää (englanniksi).


Tutustu kaikkiin parhaisiin käytänteisiin (englanniksi)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement